top of page
Circus Light Strip
date-12jan
date-27feb

CELADON CITY

TÂN PHÚ (NGAY GÓC NGÃ TƯ D2-N1)

ADDRESS

LOCATION MAP

ngay góc ngã tư D2-N1
Celadon Sports & Resorts Club,
Celadon City, Sơn Kỳ, Tân Phú,
Ho Chi Minh City (700000)

Google Maps Location
Location Map of Great British Circus Vietnam
bottom of page